Hanneke van Veen

Archive for december 2015

Op 4-12-2015 (tijdens het klimaatoverleg in Parijs) is het gelukt om in de binnenstad van Den Haag twee zogenaamde klimaatbomen te planten in het Zeeheldenkwartier. Het initiatief kwam van de Bomenstichting Den Haag en hitte-eilanden.nl, die dit plan bij de gemeente Den Haag hadden ingebracht. De Gemeente ging akkoord en zorgde voor twee flinke bomen, een goede plek en publiciteit. Op het Jenny-plantsoen voegden bewoners zich tussen de andere belangstellenden en werd geluisterd naar de wethouders Revis en Wijsmuller, resp. van groen en duurzaamheid. Daarna werden de scheppen opgepakt en in de grond gestoken om de bomen te voorzien van de klaarliggende grond.
Een van de bewoonsters, een kleine tengere dame van tachtig wilde perse ook een schep om daadwerkelijk haar instemming te betuigen met het gebeuren. Ze vertelde dat ze erg blij was met de nieuwe bomen, want het kon flink heet worden op het stenen gedeelte van het plantsoen. Zie ook http://hitte-eilanden.nl/2015/12/03/den-haag-plant-twee-klimaatbomen/.

Trees-for-AllEn dan ben je thuis en denkt nog eens na over die twee bomen. Natuurlijk is het goed om in de minst groene wijk van de Haagse binnenstand bomen te planten en het zal ook wel een klein beetje helpen misschien. Hopelijk is de symbolische waarde groter. De boodschap is duidelijk: in de stad moeten meer bomen komen (of andere groene oplossingen), want er is veel meer nodig om het stadsklimaat beter te maken. New York plant niet voor niets maar liefst 1 miljoen bomen.
En dan hebben we het nog niet eens over het wereld-klimaat. Ook daar moeten we ons ernstig zorgen om maken. Als ik rijk was zou ik veel geld willen steken in bomen en bos. Maar wat gaat dat kosten? Googelen leerde dat de nieuwe bomen voor hetParkbos De Haar € 25 per stuk kosten, Trees for all kan in Nederland zorgen voor bomen van € 5 per stuk en op de Filippijnen heb je al voor € 3 een boom(je).
En gelukkig was ‘de directie’ van hitte-eilanden.nl het daar roerend mee eens. Met als resultaat 500 bomen als kleine bijdrage aan de oplossing het wereldklimaatprobleem. 

Advertentie

In de NRC van 13 oktober 2015 las ik twee interessante artikelen (van Paul Luttikhuis, Joeri Boom en Beraa Ali Mudden) over het gebruik van ‘cookstoves’ in ontwikkelingslanden. Simpele apparaten die kunnen dienen als vervanging voor de vuurtjes die men nu gebruikt om eten te bereiden. “Zo’n simpel houtvuurtje binnenshuis wordt ook wel ‘the silent killer in the kitchen’ genoemd,” zegt Wim van Nes, werkzaam bij de ontwikkelingsorganisatie SNV.

CookstovesSterfte én uitstoot CO2 voorkomen
De vuurtjes worden niet alleen in de open lucht maar dus ook binnen gebruikt en veroorzaken daar (ernstige) longaandoeningen bij vrouwen en kinderen. Met cookstoves en soortgelijke apparaten – schat men – kunnen meer dan 4 miljoen levens gered worden, omdat ze veel minder brandstof vergen en daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. De efficiënte houtoventjes stoten ook veel minder CO2 uit, verminderen houtkap, dus bosdegradatie en helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Voor de gebruikers zelf blijft er bovendien meer tijd over voor andere bezigheden, omdat er dagelijks minder hout en mest verzameld hoeft te worden. Meer informatie op www.coox4climate.nl

Overheid en organisaties
Berekend is dat de toegezegde Nederlandse bijdrage van 60 miljoen dollar voor vier jaar schoon koken een winst van maar liefst 12 megaton minder kooldioxide oplevert. Hiervan willen dertien Nederlandse organisaties 10 miljoen voor hun rekening nemen. Het geld gaat naar de grote internationale organisatie Global Alliance for Clean Cookstoves. Maar of de overige 50 miljoen ook echt beschikbaar komt is de vraag, want de pot voor duurzame energie (uit de tijd van het kabinet Balkenende IV uit 2007) is in 2017 leeg. NGO’s en bedrijven pleiten ervoor dat de overheid toch geld beschikbaar blijft stellen omdat de klimaatdoelen van het Nederlandse Energieakkoord voor de omslag naar duurzame energie voor nog geen tiende van de kosten gehaald kunnen worden.

Geheel of gedeeltelijk klimaatneutraal leven?
Als particulier kan je ook het nodige doen. Allereerst natuurlijk door energie te besparen, investeren in zonnepanelen en de auto vaker te laten staan. Daarna kun je – wat je dan nog uitstoot – neutraliseren door te investeren in ‘clean cookstoves’ projecten die CO2 reduceren. Compenseren wordt dat ook wel genoemd. Daarmee kun je je eigen energiegebruik of dat van de auto of vliegreizen ‘afkopen’. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is goed mogelijk. De websitepagina die daarbij helpt is
www.coox4climate.nl/calculatorEerst reken je uit hoeveel jouw persoonlijke uitstoot (per categorie die je wilt compenseren) per jaar bedraagt. Het totaal aan kooldioxide wordt dan omgerekend naar een bedrag dat je vervolgens overmaakt naar onderstaande organisatie. Daar worden dan de cookstoves van geleverd.
Een voorbeeld: Compensatiekosten voor 15.000 km autorijden slechts € 30,-  Voor een vliegreis naar Geneve betaal je € 15. In totaal € 45 voor 3 cookstoves, want ze kosten € 15 per stuk.

Certificaten
Voor die transactie krijg je een certificaat waarin staat hoeveel ton je voor welk bedrag hebt gekocht en hoeveel houtoventjes je daarmee mogelijk hebt gemaakt. Het gaat hierbij niet om een donatie (dus niet als gift aftrekbaar van de belasting). Als bedrijf kun je ook kiezen voor compensatie en zijn de kosten daarvan als bedrijfskosten te boeken.  De CO2-uitstoot van je organisatie bereken je heel snel via  www.coox4climate.nl, kies voor de ‘tab’ bedrijven. Wilt u een nauwkeurige voetafdruk van uw bedrijf, omdat u gericht wilt gaan reduceren? Neem dan contact op met Climate Neutral Group, die als partner van het COOX4climate initiatief ondersteuning biedt, via tel. 030-2326175.

De recente vliegreis naar de bruiloft van een familielid (woonachtig op Corsica) heb ik voor alle vier de reizigers ruim gecompenseerd. Dat geeft een prettig gevoel. Onze energieuitstoot is ondertussen al grotendeels gecompenseerd met zonnepanelen en we rijden in een hybride. We zijn dus al aardig op weg naar het klimaatneutrale doel.
Wie volgt?

Op vrijdagmiddag 4 december 2015 worden in Den Haag twee klimaatbomen geplant in het Zeeheldenkwartier. Het planten van deze bomen is een initiatief van Hanneke van Veen van www.hitte-eilanden.nl samen met de Haagse afdeling van de Bomenstichting.

Klimaatbomen moeten (vooral in steden) goed bestand zijn tegen extra hitte, droogte en overvloed aan water en wind. Ook moeten ze (fijn)stof kunnen opvangen en schaduw te bieden. Geschikt als klimaatboom zijn (o.a.) bepaalde soorten eik, iep, esdoorn, honingboom en linde.

Klimaatboom Den HaagMeer bomen in Den Haag, absolute noodzaak
Twee bomen kunnen de ernstige Haagse problematiek van hitte-eilanden en klimaatopwarming natuurlijk niet oplossen. Maar zij staan symbool voor de wil en vastberadenheid van grote groepen Haagse burgers én het gemeentebestuur om deze problemen voortvarend aan te pakken. Simpel gezegd komt dat neer op:minder steen en meer groen. Want uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vooral groen, met name bomen, de ernstige gevolgen van klimaatopwarming en het hitte-eiland-effect het beste kunnen tegengaan.

Zeeheldenkwartier moet groener!
Het planten vindt plaats op 4 december 2015 om 15:15 u in het Jennyplantsoen, achter de AH Elandstraat, tussen de Zorgvlietstraat en Hemsterhuisstraat. Het Jennyplantsoen bevindt zich in het Zeeheldenkwartier, volgens gemeentelijke opgave de minst groene wijk van Den Haag.

Wethouders Revis en Wijsmuller (beiden verantwoordelijk voor het Haagse groen) zijn bij het planten aanwezig en benadrukken daarmee ook het belang van de Klimaattop in Parijs voor Den Haag met – in vergelijking met andere grote steden in Nederland- de hoogste bevolkingsdichtheid en minste groen per inwoner. (* zie noot hieronder)

Meer informatie over dit initiatief
Hanneke van Veen

info@hitte-eilanden.nl
www.hitte-eilanden.nl

* Onderzoek laat zien dat een gemiddelde Haagse inwoner slechts 54 m2 groen heeft, terwijl de Amsterdammer er 64 en de Rotterdammer zelfs 77 heeft (cijfers Alterra, 2014).

Cijfers van het CBS (01-01-2015) laten zien dat 1 km2 in Rotterdam gemiddeld 2.966 inwoners heeft, in Utrecht 3.479, in Amsterdam 4.892 inwoners, terwijl dat er in Den Haag maar liefst 6.216 per km2 zijn.


Hanneke van Veen

Populaire berichten & pagina’s

%d bloggers liken dit: